fbpx

Hướng dẫn xóa cache cho web tối ưu

Cache website bao gồm có 2 lớp: cache hosting và cache web. Cache web hay gọi là cache code, là Cache trong website wordpress được cài đặt bởi các plugin như w3 total cache, super cache, fastest cache, wp-rocket,..xem hướng dẫn chi tiết cách xóa cache trong WordPress.

Web của bạn có đang bị cache?

Nếu bạn đang loay hoay test lỗi & không biết lỗi này thực sự đã được khắc phục hay chưa, bạn có thể thêm tham số bất kỳ vào cuối URL để chắc chắn URL đó chưa bị cache. vd: http://domain.com?xyz=1233434

Bạn cũng cần đảm bảo liên kết các tài nguyên javascript và css không bị cache. Bằng cách thêm tham số vào cuối URL cho các tệp js,css bạn có thể kiểm tra phiên bản live mà không cần xóa cache hosting. Thêm đoạn mã sau vào wp-content/plugins/wp2speed/lib/custom.php nếu chưa có:

<?php
add_action('hpp_print_initjs', function(){
	?>
_HWIO.add_event('hpp_allow_js', function(v,att){	
	<?php if(hw_config('test')) echo 'att.l+="?__t='.time().'";';?>
  return att.l.endsWith('.less') || att.l.endsWith('.html') || (location.href.indexOf('merge_js=0')===-1 && (att.l.indexOf('code.jquery.com')!==-1 || att.l.indexOf('jquery.min.js')!==-1))? 0:v;
});
_HWIO.add_event('hpp_allow_css', function(v,att){
	<?php if(hw_config('test')) echo 'att.l+="?__t='.time().'";';?>
	return v;
});
	<?php
});

Mở file plugins/wp2speed/lib/config.php và thêm 'test'=>1

Khi bạn sử dụng code tối ưu của chúng tôi có thêm cache cho các tệp css, js. Các file javascript, css sẽ được gộp lại và lưu trong thư mục wp-content/mmr. Các file này sẽ được tạo ra ở lần đầu tiên, cho toàn bộ các pages bạn truy cập. Tuy nhiên, nếu bạn sửa đổi tệp js, css thì cần phải tạo lại các file gộp lại. Do đó, sau khi sửa/thêm/xóa file css/js hãy nhấn nút Flush All (Settings > WP2Speed) để làm mới CSS & JS. Trường hợp chèn trực tiếp thẻ ,