Hướng dẫn thanh toán

Dưới đây là thông tin thanh toán duy nhất của Wp2speed. Sau khi quý khách chuyển tiền thành công, chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản và bắt đầu triển khai công việc.

Chuyển tiền vào Tài khoản ngân hàng:

logo vcb CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HTH
Số tài khoản: 1015350487
Ngân hàng Vietcombank – CN Thành Công – Hà Nội
logo acb Hoàng Thị Phương
Số tài khoản: 0451000274936
Ngân hàng Vietcombank – CN Thành Công – Hà Nội

Lưu ý: Quý khách nên chuyển cùng hệ thống ngân hàng. Chuyển ngoài hệ thống ngân hàng có thể sẽ bị mất phí.