Hướng dẫn thanh toán

Dưới đây là thông tin thanh toán duy nhất của Wp2speed. Sau khi quý khách chuyển tiền thành công, chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản và bắt đầu triển khai công việc.

A. Chuyển tiền vào Tài khoản ngân hàng:

logo vcb QUÁCH QUANG HUY
Số tài khoản: 0021 000 236 449
Ngân hàng Vietcombank – Hà Nội
logo acb QUÁCH QUANG HUY
Số tài khoản: 157 123 27
Ngân hàng ACB – Hà Nội

Lưu ý: Quý khách nên chuyển cùng hệ thống ngân hàng. Chuyển ngoài hệ thống ngân hàng có thể sẽ bị mất phí.

B. Chuyển tiền vào ví điện tử ViettelPay/MOMO:

Chuyển tiền đến số điện thoại (sử dụng app ViettelPay/MOMO hoặc tại điểm giao dịch của Viettel/MOMO)

logo vcb QUACH QUANG HUY
Email: wp2speed@gmail.com
Ví điện tử Paypal
logo vcb QUÁCH QUANG HUY
Số điện thoại: 0987 342 124
Ví điện tử ViettelPay
logo vcb QUÁCH QUANG HUY
Số điện thoại: 0987 342 124
Ví điện tử MOMO