Chính sách

Chính Sách Hỗ Trợ

Wp2speed chịu trách nhiệm support theo quy định và hỗ trợ khách hàng nếu có vấn đề lỗi (do code tối ưu của Wp2speed).
Chúng tôi sẽ thu chi phí hỗ trợ nếu khách hàng tự ý can thiệp, chỉnh sửa mã nguồn gây ra lỗi.

Chính Sách Hoàn Tiền

Trường hợp website của khách hàng không đạt kết quả như cam kết, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền 100% cho quý vị.
Chúng tôi luôn hoan nghênh quý khách góp ý và đưa ra các nhận xét để Wp2speed ngày càng hoàn thiện hơn.

  • Plugin WP2Speed : Cam kết Google Speed >90-100 (95% URL, gồm Mobile & PC)
  • Varnish Cache : Cam kết tốc độ 1s, 98% người dùng